Kamila Connell

Celý život mě provází práce s dětmi a do lesní MŠ mě přivedly moje tři. Je mi ctí pozorovat, jak se děti samy domlouvají, řeší výzvy a problémy, pomáhají si a starají se o sebe navzájem. Jsem velmi vděčná, že jim můžeme tento svobodný a láskyplný prostor poskytnout a zároveň se učit jeden od druhého a od matky přírody. Mezi mnoho mých vášní patří zdravé vaření, tanec a hudba, dobrodružství a jsem ráda, že toto vše mohu s dětmi i dospělými ve školce sdílet. Miluji motto “ Be the change you wanna see in world”

Mgr. Jitka Pavlasová – maminka dvou kluků, pedagožka

  Jitka aktuálně působí ve školce jako externí pedagogická podpora. Vede kroužek pro předškoláky v DDM KV, který navazuje na vzdělávání v LŠ.  

O sobě píše: "Věřím, že každý z nás je jedinečný a důležitý a proto se snažím přistupovat k osobnostním individualitám dítěte s úctou, láskou a respektem. Jsem přesvědčena, že každé dítě ví, co chce, co potřebuje, co je pro něj důležité. Podporuji děti v tom, aby své osobní potřeby dokázaly sladit se společenstvím ostatních dětí, ale i dospělých. Ráda se nechávám dětmi inspirovat, těší mne, když i já jsem pro ně inspirací.
     Zkušenosti jsem získala nejen v MŠ alternativních směrů (Waldorf, Montessori), ale i v dětském domově. Byla jsem učitelkou první třídy v soukromé základní škole.
     Již delší dobu se zabývám pozorností a vztahem pozornosti k rozvoji dítěte po všech stránkách, nejen v souvislosti se školní úspěšností dětí.
     Lesní školka je pro rozvoj dětí ideálním prostředí. Vše je opravdové, děti jsou neustále v přítomnosti, hrubá a jemná motorika se trénuje sama, pozornost je všude přítomna. Poznání k dětem přichází z přírody, samy zjišťují matematické, fyzikální, chemické zákonitosti. Kooperace je pro děti zde nutností.
     Mým cílem je, aby děti zůstávaly otevřené k poznání, byly samy sebou, vnímaly svoji důležitost a to při vytváření nejen své budoucnosti. A hlavně se cítily šťastné."

Tereza Hadravová - lektorka angličtiny

     Vystudovala Filozofickou fakultu UK. V prosinci 2014 získala Certificate of Proficiency in English (CPE). Živí se jako editorka a spolupracuje s českými i anglicky psanými časopisy. Jako lektorka angličtiny pracovala s jistými přestávkami od roku 2004. Vyučovala však převážně dospělé, takže hodiny angličtiny v LŠS jsou pro ni novou výzvou.

Ing. Martina Šilhánová - maminka 3 holčiček, ekonom, koordinátor a podpůrný tým

Mé oblíbené mayské přísloví:

"My jsme ti, na které jsme čekali"

Pak také: Sokrates:

"Chceš-li pohnout světem, pohni napřed sám sebou"