Angličtina v Lesní školce Svatošky

Jednou týdně se v LŠS koná výuka angličtiny, při které lektorka využívá prostředí lesní školky – přírodu a roční doby. Výuka probíhá ráno, dovolí-li počasí, tak venku. Během hodiny se mohou děti volně pohybovat a často samy dávají podněty, na které může lektorka navázat. Lektorka na děti mluví převážně anglicky. Na hodinách se nezpívají anglické rýmovačky, protože lektorka neumí zpívat, za to se tam občas hraje divadlo. O lektorce.

Jedna vyučovací hodina trvá obvykle 30 minut.

Předškoláci

Předškolácká příprava probíhá pravidelně 3 x týdně, ale také v v průběhu mnoha denních činností. Na začátku a na konci školního roku jezdí děti na oblíbenou předškoláckou přespávačku a v červnu na závěrečné slavnosti děti pasujeme na školáky. V průběhu školního roku sledujeme vývoj každého budoucího školáčka a provádíme pedagogickou diagnostiku. V případě potřeby doporučujeme rodičům vhodné postupy nebo návštěvy dalších odborníků (logopedie apod.).

Zaměřujeme se na rozvoj zrakové, sluchové percepce, rozvoj pozornosti, komunikace, motoriky, paměti, časové a prostorové orientace a dalších dílčích funkcí. Vše hravou formou podle individuálních potřeb každého předškoláčka a s prvky základů anglického jazyka.