Angličtina v Lesní školce Svatošky

Jednou týdně se v LŠS koná výuka angličtiny, při které lektorka využívá prostředí lesní školky – přírodu a roční doby. Výuka probíhá ráno, dovolí-li počasí, tak venku. Během hodiny se mohou děti volně pohybovat a často samy dávají podněty, na které může lektorka navázat. Lektorka na děti mluví převážně anglicky. Na hodinách se nezpívají anglické rýmovačky, protože lektorka neumí zpívat, za to se tam občas hraje divadlo. O lektorce.

Jedna vyučovací hodina trvá obvykle 30 minut.

Předškoláci

Ve školním roce 2017-2018 probíhá příprava skupiny cca 8 předškoláků na vstup do první třídy. Odehrává se v předškoláckém Tee-pee každý den po obědě.

Zaměřujeme se na rozvoj zrakové, sluchové percepce, rozvoj pozornosti, komunikace, motoriky, paměti, časové a prostorové orientace a dalších dílčích funkcí. Vše hravou formou podle individuálních potřeb každého předškoláčka,

Jednou týdně pokračuje angličtina s Terkou Hadravovou.