Zápis do Lesní mateřské školy Svatošky

Zápis se týká dětí, které chcete přihlásit do zapsané mateřské školy. Přihlásit můžete předškoláka nebo dítě, které má potvrzení, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a toto má potvrzeno lékařem.
Pro děti, které jsou nebo budou zapsané v lesním klubu (LK Svatošky), ještě informace pošlu, tyto dokumenty se jich netýkají.
K zápisu do LMŠ Svatošky na školní rok 2022/2023 potřebujete:
– vyzvednout nebo vytisknout potřebné dokumenty na:
https://1url.cz/@LMSdokumenty
– výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 17. 6. 2022
Odevzdává se:
– žádost o přijetí dítěte včetně registrace žádosti
– evidenční list
Předkládá se:
dokument ověřujícího totožnost zákonného zástupce (pokud se totožnost neověří osobně) a rodný list dítěte (stačí ukázat kopii – fotku)
Zápis probíhá předáním dokumentů osobně ředitelce LMŠ Martině Šilhánová nebo prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou (do schránky).
Podrobné instrukce najdete ve Směrnici pro přijímání dětí. Podmínky pro provoz LMŠ v roce 2022 – 2023 (ceny, vzdělávací podmínky atd najdete na v dokumentech a uvedeném linku).

Zdolejme prosím administrativu (která je v souladu s nařízeními MŠMT a správním řádem) s grácií a v daném termínu. Děkuji!
Případné dotazy ráda zodpovím.
Martina Šilhánová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>