Jsme rádi, že vás cesty zavedly k návštěvě webové stránky první lesní mateřské školky v Karlovarském kraji, na stránky Lesní mateřské školy Svatošky. Provozujeme jednu smíšenou třídu, která vítá děti od tří do šesti let. Možnost chodit do školky mají  jeden den v týdnu i batolátka, tedy děti od jednoho a půl roku do tří let. Kromě jiného, nabízí školka pobyt v přírodě za každého počasí. Řídíme se mottem lesních školek: ,,Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.”
Lesní školka Svatošky se především řídí alternativními pedagogickými principy. Mezi ně patří například důraz na individualitu dítěte a jeho potřeby, učení prožitkem, respektující přístup, vedení dětí k samostatnosti aj. Naším cílem je vést děti k lásce k Zemi,
rostlinám, zvířatům, lidem i k sobě samým. Splňujeme podmínky vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání závazné pro MŠ v ČR.
Školka má se nachází na okraji karlovarské čtvrti Doubí, kousek za SOS vesničkou. Na louce zde máme kamny vytápěnou jurtu, maringotku a prostornou verandu. O září 2022 je LMŠ Svatošky zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
Chcete-li, pokračujte dále:

Zde se dozvíte více o nás
Ještě více řeknou naše fotky
Co s sebou do školky?
Vše o aktuálním dění ve školce
Předškoláci

Lesní školka Svatošky je otevřena od 1. 9. 2014 a má kapacitu 20 dětí.

 

  LMŠ Svatošky je členem Asociace lesních mateřských škol.

loo ALMS