O nás

Lesní mateřská škola Svatošky se nachází v Doubí v Karlových Varech nad SOS vesničkou. Přímo ke školce se dá dojet autem a zaparkovat na malém parkovišti. O parkoviště se dělíme s Lesní školou Skulinou, která sídlí kousek od našeho zázemí.

Vzdělávání v Lesní školce Svatošky se inspiruje alternativními vzdělávacími směry, lesní pedagogikou a prožitkovým učením.  Za každého počasí trávíme čas venku, v lese, pozorujeme přírodu, a vnímáme, jak se mění během roku. Děti v lesní školce rozvíjí všechny své kompetence konkrétními prožitky podle svých možností a potřeb. Průvodci jsou jim plně nápomocni a sledují jejich zájmy, které následně společně rozvíjí. Děti učíme v přírodě a s přírodou, vedeme je k poznávání světa všemi smysly a vlastním prožitkem. Dále děti vedeme k respektu k sobě, druhým, přírodě, lidským hodnotám a tradicím. Dáváme dětem možnost prožít všestranné a svobodné dětství plné harmonie a radosti.

Pro náš typ vzdělávání jsou velmi důležité hranice a pravidla a jejich důsledné vyžadování. S láskou, ale pevně. Naše pravidla se mění a vyvíjejí. Mezi ta základní  a lety prověřená patří:
,,Být na dohled.”
,,Nelíbí, nedělej to.”
,,Co do ohně dáš, ven už nevyndáš.”
,,Na dotek.” (ve městě)
,,Čekací místo.”

Školním rokem nás provází pestré Integrované bloky dle školního vzdělávacího programu. Důležitou součástí školky jsou rituály a slavnosti. Stejně jako sledujeme rytmus přírody i naše dny plynou v pravidelném rytmu.

A co tedy děláme?

Děti se scházejí ve školce od 8:00 do 8:45. Dají si batohy na venkovní háčky a batohy s náhradním oblečením do šatny v jurtě. Poté si děti do 9:00 hrají u školky,  kde tráví čas většinou na pískovišti nebo v bahništi, kde vaří, staví tunely, mosty, hráze a další konstrukce. V 9:00 začíná Ranní kruh kdy probíhá hlavní vzdělávání. Společně  se vzájemně přivítáme a vzbudíme školkového skřítka Endele Bendele. Endele nám přináší řízené aktivity k danému tématu, zajímavá témata, úkoly a výzvy. V kroužku cvičíme, zpíváme, vyprávíme si, poznáváme, experimentujeme, hrajeme si apod. Následuje svačina, kterou mají děti připravenou z domova. V teplých dnech probíhá svačina venku na terase nebo v lese, naopak v zimních dnes uvnitř v zatopené jurtě. Pokud nejsme na svačinu již v lese, ale u školky, po svačině si bereme batůžky a vyrážíme. Do lesa s sebou bere průvodce lékárničku, věci na převlečení a případně nějakou aktivitu nebo přírodovědné atlasy. Od školky vede do lesa spoustu cest, volíme směr i cestu.  V lese na některém z našich míst trávíme dopoledne volnou hrou, kdy děti  zkoumají okolí, lezou na stromy, hrají si s přírodninami, poznávají brouky, stromy, houby, rostliny, staví domečky, hrají hry apod.
Následuje návrat do zázemí školky a oběd, který je dovážen z jídelny v Dalovicích. Před obědem děkujeme za jídlo a přejeme si dobrou chuť. Po obědě přichází čas na prohlížení knih u kterého si začínají děti vyzvedávat rodiče “po o”. Po jejich odchodu odchází mladší děti (2 – 4 roky) do maringotky, kda mají připravené postýlky, karimatky a své spacáky. Průvodce jim vypráví krátký příběh, zpívá a hraje na kalimbu. Starší děti a předškoláci zůstávají v jurtě, kde si též rozbalí karimatky a spacáky. Průvodce jim zpívá, společně držíme 5 min. ticha a následuje pohádka. Děti poté mají možnost odpočívat nebo si najít v jurtě klidnou hru. 
Následuje odpolednní  činnost, kterou připravuje průvodce. Účastní se jí především starší děti a předškoláci a postupně se k nám přidávají i mladší děti z maringotky, které se již probudily, nebo se jim nepodařilo usnout. Společně malujeme, kreslíme, lepíme, vyrábíme, tiskneme, stříháme, modelujeme z keramické hlíny, hrajeme na nástroje apod. Poté zbývá čas na  volné hraní. Ve 14:30 začínáme uklízet vnitřní i venkovní prostory a následuje závěrečný kruh se skřítkem, kde si posíláme mluvící kámen a každý má prostor říci, co se mu dnes líbilo nebo nelíbilo, co dnes zažil, co se mu povedlo apod. V 15:00 začíná odpolední svačina, která se dováží z jídelny v Dalovicích. Poté už jen volné hraní a čekání na milované rodiče. 

Každý den je jedinečný a je novým zážitkem pro děti i pro průvodce.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Děti mladší 3 let jsou do LMŠ přijímány zpravidla v září na zkušební dobu dvou měsíců. Pokud adaptační  pobyt dobře zvládají a jsou ve školce spokojené, jsou přijímány natrvalo. LMŠ Svatošky těmto dětem  poskytuje dostatek  prostoru a pomůcek vhodných pro jejich věkovou kategorii. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Adaptace těchto dětí probíhá v souladu s jejich individuálními potřebami. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Prostory LMŠ jsou vybaveny dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Průvodci těmto dětem poskytují dostatek emoční podpory a pocitu bezpečí.

Předškoláci

Každý rok máme skupinu předškolních dětí, které nás v dalším roce opustí a půjdou vstříc dalšímu vzdělávání. Pro tyto děti připravuje průvodce několikrát týdně speciální program, který děti pomáhá připravovat na vstup do dalšího vzdělávání. Program je zaměřen především na rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj pozornosti, komunikace, motoriky, paměti, časové a prostorové orientace a dalších dílčích funkcí. Vše je uskutečňováno hravou formou podle individuálních potřeb každého předškoláčka. Na začátku a konci školního roku pořádáme předškoláckou přespávačku. Na závěrečné slavnosti probíhá rituál Pasování školkáků, kterým se s dětmi loučíme.

Spolupráce s rodiči

Jsme komunita dětí i rodičů, která si pomáhá a spolupracuje. Pořádáme nejrůznější slavnosti jako například Vánoční slavnost, Dušičky – den předků a svátek světel, Masopust a jiné. Dále každoročně uskutečňujeme lyžák, vodák a jiné společné výlety.  Asi dvakrát ročně se ve školce konají brigády, kdy rodiče přijedou do školky pomoct s úpravou a údržbou prostoru školky. Brigáda se týká štípání dřeva, úklidu školky, připevnění planěk na plotu, ale také společného posezení u ohně a konzumace dobrot. Jsme otevřeni všem možnostem a rádi se zúčastníme i něčeho nového.

Jak se přihlásit

Do Lesní školky Svatošky přijímáme děti ve věku od tří do šesti let. Jednou týdně s námi do školky chodí batolátka od jednoho a půl roku do tří let. Přihlaste se jednoduše přes přihlašovací formulář a my se Vám ozveme a domluvíme se s Vámi na návštěvě školky.