O nás

Vzdělávání v Lesní školce Svatošky se inspiruje alternativními vzdělávacími směry, lesní pedagogikou a prožitkovým učením.  Za každého počasí trávíme čas venku, v lese, pozorujeme přírodu, a vnímáme, jak se mění během roku. Děti v lesní školce rozvíjí všechny své kompetence konkrétními prožitky podle svých možností a potřeb. Průvodci jsou jim plně nápomocni a sledují jejich zájmy, které následně společně rozvíjí. Děti učíme v přírodě a s přírodou, vedeme je k poznávání světa všemi smysly a vlastním prožitkem. Dále děti vedeme k respektu k sobě, druhým, přírodě, lidským hodnotám a tradicím. Dáváme dětem možnost prožít všestranné a svobodné dětství plné harmonie a radosti.

Pro náš typ vzdělávání jsou velmi důležité hranice a pravidla a jejich důsledné vyžadování. S láskou, ale pevně. Naše pravidla se mění a vyvíjejí. Mezi ta základní  a lety prověřená patří:
,,Být na dohled.”
,,Nelíbí, nedělej to.”
,,Co do ohně dáš, ven už nevyndáš.”
,,Na dotek.” (ve městě)
,,Čekací místo.”

Každý měsíc má své téma dle školního vzdělávacího programu. Důležitou součástí školky jsou rituály a slavnosti. Stejně jako sledujeme rytmus přírody i naše dny plynou v pravidelném rytmu.

A co tedy děláme?

V 8:30 mají průvodci sraz s rodiči a dětmi na posledním parkovišti před zákazem vjezdu v Doubí. Každý den tráví s dětmi dva průvodci. Průvodci naloží děti do aut a odjíždí směrem dolů do areálu dětského ráje, kde máme pronajatý srub. Děti si dají tašky a batohy do šatny a hrají si u školky, nebo se jde rovnou do lesa. Záleží na připraveném programu průvodce. Když děti tráví čas u školky, většinou ho tráví na pískovišti nebo v bahništi, kde vaří, staví tunely, mosty, hráze a další kontrukce. Kdo zrovna nechce být venku, má možnost si jít hrát dovnitř, kde je v zimně zatopeno. Uvnitř si děti staví stavebnice, kostičky, hrají si s maňásky, kreslí apod. Následuje svačina, kterou mají děti připravenou z domova. Poté se koná společný kruh, kde se přivítáme a následují řízené  aktivity k měsíčnímu tématu (cca 15 minut). V kroužku zpíváme, hrajeme na nástroje, učíme se nová slova, objevujeme, poznáváme, hrajeme si, vyprávíme si, sázíme, zaléváme, staráme se o záhony, pracujeme s kladivem a hřebíky, předáváme si zkušenosti a všelijak experimentujeme…
Kroužek buď probíhá v lese, nebo u školky. Do lesa s sebou bereme lékárničku, věci na převlečení a případně nějakou aktivitu nebo přírodovědné atlasy. Od školky vede do lesa spoustu cest, volíme směr i cestu.  V lese na některém z našich míst trávíme dopoledne volnou hrou, kdy děti  zkoumají okolí, lezou na stromy, hrají si s přírodninami, poznávají brouky, stromy, houby, rostliny, staví domečky, hrají hry apod.
Následuje návrat do srubu a oběd od paní kuchařky. Někdy si vaříme oběd na ohni. Děti rády krájí a připravují suroviny. Před obědem děkujeme za jídlo a přejeme si dobrou chuť. Po obědě přichází čtení pohádky a děti, které chtějí spát, si připraví spacáky a usínají. Pro tzv. nespáče platí klidová zóna.
Následuje dobrovolná výtvarná činnost, kterou připravuje průvodce. Někdy si jí děti vymyslí samy. Společně malujeme, kreslíme, lepíme, vyrábíme, tiskneme, stříháme, modelujeme z keramické hlíny apod. Poté zbývá čas na  volné hraní a odpolední svačinu, kterou připravuje paní kuchařka. Následuje balení věcí a odjezd na parkoviště, kde si děti rodiče vyzvedávají v 16 h.

Každý den je jedinečný a je novým zážitkem pro děti i pro průvodce.

Batolátka v přírodě

Batolátka v přírodě je program pro děti od roku a půl do tří let. Děti
dochází do školky jeden den v týdnu od 8:30 do 16:00. Naučí se větší samostatnosti, tvořivosti, kamarádství a lásce k přírodě. To vše za pomoci her, písniček, malování, zahradničení a kontaktu se zvěří v areálu. Batolátka vedeme k sebeobsluze a k respektu k ostatním dětem.
Batolátka jsou součástí skupiny dětí od tří do šesti let, avšak mají svou vlastní průvodkyni, která se jim plně věnuje. K dispozici máme nosítka i kočáry, ve kterých děti uspáváme.

Předškoláci

Každý rok máme skupinu předškolních dětí, které nás v dalším roce opustí a půjdou vstříc dalšímu vzdělávání. Pro tyto děti připravuje průvodce několikrát týdně speciální program, který děti pomáhá připravovat na vstup do dalšího vzdělávání. Program je zaměřen především na rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj pozornosti, komunikace, motoriky,
paměti, časové a prostorové orientace a dalších dílčích funkcí. Vše je uskutečňováno hravou formou podle individuálních potřeb každého předškoláčka. Na začátku a konci školního roku pořádáme předškoláckou přespávačku. Na závěrečné slavnosti probíhá rituál Pasování školkáků, kterým se s dětmi loučíme.

Spolupráce s rodiči

Jsme komunita dětí i rodičů, která si pomáhá a spolupracuje. Pořádáme nejrůznější slavnosti jako například Vánoční slavnost, Dušičky – den předků a svátek světel, Masopust a jiné. Dále každoročně uskutečňujeme lyžák, vodák a jiné společné výlety.  Asi dvakrát ročně se ve školce konají brigády, kdy rodiče přijedou do školky pomoct s úpravou a údržbou prostoru školky. Brigáda se týká štípání dřeva, úklidu školky, připevnění planěk na plotu, ale také společného posezení u ohně a konzumace dobrot. Jsme otevřeni všem možnostem a rádi se zúčastníme i něčeho nového.

Jak se přihlásit

Do Lesní školky Svatošky přijímáme děti ve věku od tří do šesti let. Jednou týdně s námi do školky chodí batolátka od jednoho a půl roku do tří let. Přihlaste se jednoduše přes přihlašovací formulář a my se Vám ozveme a domluvíme se s Vámi na návštěvě školky.