Ing. Martina Šilhánová - maminka 3 holčiček, průvodce dětí a koordinátor školky, studentka oboru "Učitelství pro MŠ" na Pedagogické fakultě UK

Mé oblíbené mayské přísloví:

"My jsme ti, na které jsme čekali"

Pak také: Sokrates:

"Chceš-li pohnout světem, pohni napřed sám sebou"

Beatrice Dubová – průvodkyně

Do lesní školky jsem se dostala nečekanou souhrou okolností. Přišla jsem na den otevřených dveří, protože jsem chtěla někam zapsat svého budoucího předškoláka. Sama jsem prošla jako dítě domácím vzděláváním, přírodě na dosah a chtěla jsem to i pro své děti. Když jsem viděla, jak děti ve školce fungují, přišlo mi to super a zatoužila jsem, aby mé děti takto trávily čas a ideálně i já s nimi.
Dost zásadní ve výchově je pro mě respektující přístup. Vidím, jak je pro děti přínosný. Děti jsou pro mě velkými učiteli a já se jim snažím předávat to nejlepší ze sebe.

 

Oblíbený citát: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“  (Jan Werich)

„ Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“ Osho

Petra Mikešová

Ahoj, mé jméno je Petra a do LMŠ mě dovedla náhoda, osud či jen pouhé přání pěkné práce. Již během prvních měsíců ve školce jsem si uvědomila, že jsem přesně tam, kde mám být a že čas s dětmi je pro mě velkou inspirací. Za svůj život jsem si prošla různými povoláními od péče o postižené, přes zemědělství a agroturistiku až právě k práci s dětmi. Zároveň jsem mamkou tří dětí, jež mi jsou největší životní školou.

Je mi ctí, že mohu děti provázet v jejich čase dětství a využívat u toho darů naší země a to hlavně lesa. Každý den obdivuji tu kreativitu a sílu, kterou právě z lesa a přírody děti čerpají.

Citát : „Základní právo člověka je být sám sebou.“ Osho

„ Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“ Osho

ing. Beáta Straková - průvodce

Do lesní školky mě přivedly především mé tři děti. Díky nim jsem se začala zabývat netradičními směry výchovy i kurzy respektování. Baví mě užívat si dny s dětmi v naší školce, mnohému se od nich učím a pozoruji jejich radost z poznávání a hry. Na oplátku jim přináším lásku k hudbě, kterou v karlovarském kraji šířím prostřednictvím Malého muzikanta.

Bc. Iva Ondřejíčková – průvodkyně 

 

Mgr. Jitka Pavlasová – maminka dvou kluků, pedagožka

  Jitka aktuálně působí ve školce jako externí pedagogická podpora. Vede kroužek pro předškoláky v DDM KV, který navazuje na vzdělávání v LŠ.  

O sobě píše: "Věřím, že každý z nás je jedinečný a důležitý a proto se snažím přistupovat k osobnostním individualitám dítěte s úctou, láskou a respektem. Jsem přesvědčena, že každé dítě ví, co chce, co potřebuje, co je pro něj důležité. Podporuji děti v tom, aby své osobní potřeby dokázaly sladit se společenstvím ostatních dětí, ale i dospělých. Ráda se nechávám dětmi inspirovat, těší mne, když i já jsem pro ně inspirací.
     Zkušenosti jsem získala nejen v MŠ alternativních směrů (Waldorf, Montessori), ale i v dětském domově. Byla jsem učitelkou první třídy v soukromé základní škole.
     Již delší dobu se zabývám pozorností a vztahem pozornosti k rozvoji dítěte po všech stránkách, nejen v souvislosti se školní úspěšností dětí.
     Lesní školka je pro rozvoj dětí ideálním prostředí. Vše je opravdové, děti jsou neustále v přítomnosti, hrubá a jemná motorika se trénuje sama, pozornost je všude přítomna. Poznání k dětem přichází z přírody, samy zjišťují matematické, fyzikální, chemické zákonitosti. Kooperace je pro děti zde nutností.
     Mým cílem je, aby děti zůstávaly otevřené k poznání, byly samy sebou, vnímaly svoji důležitost a to při vytváření nejen své budoucnosti. A hlavně se cítily šťastné."