Projekt LMŠ Svatošky a SFŽP ČR

Od 7/2022 do 12/2024 probíhá v LMŠ Svatošky projekt s názvem “Pořízení potřebného vybavení do LMŠ Svatošky”. Cílem tohoto projektu je rozvoj environmentální vzdělávání a výchovy v přírodním prostředí dle naši vzdělávací koncepce a ŠVP. Potřebujeme zázemí dovybavit potřebnými položkami, které nám zatím na novém místě chybí.